15 iulie 2010

Care sunt cauzele degradării biosferei Pământului?

Fragment din răspunsul autorilor Teoriei regularizării biotoce
Anastasia Makarieva şi Victor Gorşkov 

Cauza degradării biosferei este una singură. Restul factorilor sunt doar consecinţe. Această cauză majoră este numărul nepermis de mare al populaţiei umane pe globul pământesc.

Omenirea întotdeauna a distrus biosfera. Pustiurile australiene, africane, central-asiatice şi nord- şi sud-americane au apărut în rezultatul distrugerii pădurilor de către om de-a lungul zecilor de mii de ani. Această degradare a biosferă fiind cea mai puternică prin consecinţele sale, s-a produs însă foarte lent, nefiind vizibilă pe parcursul vieţii unei generaţii. Viteza distrugerii actuale a biosferei este catastrofală, iar omenirea se ciocneşte în permanenţă cu diferite elemente ale acestei distrugeri pe parcursul vieţii ultimilor generaţii.
Încetinirea distrugerii biosferei până la un nivel la care ea (distrugerea) cel puţin nu ar mai fi vizibilă pe parcursul vieţii unei generaţii este posibilă doar în cazul reducerii numărului populaţiei umane de zece ori (650 milioane). Iar starea de echilibru al biosferei cu restabilirea lentă a funcţiilor destabilizate ale biosferei este posibilă doar în cazul reducerii de 100 ori (65 milioane!) a populaţiei umane pe Pământ.

Accentuăm, în prezent, cu o populaţie de 6,5 miliarde oameni pe Pământ, stoparea degradării ireversibile a biosferei este imposibilă, indiferent ce tehnologii sau realizări ale progresului tehnic ar fi utilizate.
 Dar chiar şi aşa, stoparea distrugerii biosferei în cazul reducerii de 10 ori a numărului populaţiei şi restabilirea funcţiilor de regenerare a biosferei în cazul reducerii populaţiei de 100 ori, sunt posibile doar în cazul unei interacţiuni corecte, ştiinţific argumentate a speciei umane cu biosfera. Pericolul degradării totale a biosferei va rămâne chiar şi în cazul reducerii de 100 ori a populaţiei, dacă interacţiunea omului cu biosfera va fi incorectă şi în primul rând cu pădurile care înconjoară habitatul uman. Acest lucru îl demonstrează pustiurile de origine antropogenă apărute pe uscat în ultimile zeci de mii de ani.
În continuare vom prezenta o argumentare sumară a afirmaţiilor făcute…

Continuarea în engleză şi rusă  aici >>>
(traducere Paisi Protopopescu)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu