17 iulie 2010

Georgia Guidestones sau „Stonehenge-ul american”

Pe una dintre cele mai înalte coline din comitatul Elberton, statul Georgia (SUA) se înalţă o impresionantă şi neobişnuită construcţie arhitectonică. Ghidurile turistice o denumesc Georgia Guidestones, iar localnicii au botezat-o „Stonehenge-ul american”.
Pe cele patru plăci principale de granit albastru cu înălţimea de 5 metri sunt gravate în cele mai răspândite opt limbi ale lumii 10 sentinţe în calitate de mesaj pentru întreaga umanitate.
În jurul acestui monument, dar mai ales în jurul mesajului celor 10 sentinţe (porunci), deja de mai bine de 25 de ani de la inaugurarea acestuia, nu contenesc discuţiile şi controversele.  
În deosebi, în jurul primei "sentinţe-porunci":   
  • MENŢINEŢI POPULAŢIA UMANĂ SUB LIMITA DE 500.000.000 LOCUITORI, IN PERMANENT ECHILIBRU CU NATURA.
  • CONTROLAŢI REPRODUCEREA CU INTELEPCIUNE, IMBUNATATIND CONDITIA FIZICA SI DIVERSITATEA UMANĂ.
Ciar şi apariţia acestui ansamblu arhitectonic este acoperită de vălul misterului… 
Într-o seară târzie din iunie 1979 în oficiul companiei specializate în prelucrarea granitului „Elberton Granite Finishing Corporation” din orăşelul omonim Elberton a intrat un domn îmbrăcat elegant, care a dorit să afle preţurile la executarea monumentelor mari din piatra de granit autohtonă. S-a prezentat acest domn cu numele de Cristian, explicând că reprezintă un grup restrâns de cetăţeni americani, care ar fi dorit în continuare să rămână anonimi.

15 iulie 2010

Care sunt cauzele degradării biosferei Pământului?

Fragment din răspunsul autorilor Teoriei regularizării biotoce
Anastasia Makarieva şi Victor Gorşkov 

Cauza degradării biosferei este una singură. Restul factorilor sunt doar consecinţe. Această cauză majoră este numărul nepermis de mare al populaţiei umane pe globul pământesc.

Omenirea întotdeauna a distrus biosfera. Pustiurile australiene, africane, central-asiatice şi nord- şi sud-americane au apărut în rezultatul distrugerii pădurilor de către om de-a lungul zecilor de mii de ani. Această degradare a biosferă fiind cea mai puternică prin consecinţele sale, s-a produs însă foarte lent, nefiind vizibilă pe parcursul vieţii unei generaţii. Viteza distrugerii actuale a biosferei este catastrofală, iar omenirea se ciocneşte în permanenţă cu diferite elemente ale acestei distrugeri pe parcursul vieţii ultimilor generaţii.
Încetinirea distrugerii biosferei până la un nivel la care ea (distrugerea) cel puţin nu ar mai fi vizibilă pe parcursul vieţii unei generaţii este posibilă doar în cazul reducerii numărului populaţiei umane de zece ori (650 milioane). Iar starea de echilibru al biosferei cu restabilirea lentă a funcţiilor destabilizate ale biosferei este posibilă doar în cazul reducerii de 100 ori (65 milioane!) a populaţiei umane pe Pământ.

Accentuăm, în prezent, cu o populaţie de 6,5 miliarde oameni pe Pământ, stoparea degradării ireversibile a biosferei este imposibilă, indiferent ce tehnologii sau realizări ale progresului tehnic ar fi utilizate.
 Dar chiar şi aşa, stoparea distrugerii biosferei în cazul reducerii de 10 ori a numărului populaţiei şi restabilirea funcţiilor de regenerare a biosferei în cazul reducerii populaţiei de 100 ori, sunt posibile doar în cazul unei interacţiuni corecte, ştiinţific argumentate a speciei umane cu biosfera. Pericolul degradării totale a biosferei va rămâne chiar şi în cazul reducerii de 100 ori a populaţiei, dacă interacţiunea omului cu biosfera va fi incorectă şi în primul rând cu pădurile care înconjoară habitatul uman. Acest lucru îl demonstrează pustiurile de origine antropogenă apărute pe uscat în ultimile zeci de mii de ani.
În continuare vom prezenta o argumentare sumară a afirmaţiilor făcute…

Continuarea în engleză şi rusă  aici >>>
(traducere Paisi Protopopescu)

14 iulie 2010

Perspectivele perpetuării vieţii pe Pământ

(întroducere în Teoria regularizării biotice
a savanţilori ruşi V. Gorşkov şi A. Makarieva)
Pământul a apărut acum mai bine de 4 miliarde ani în urmă. Primele forme de viaţă au apărut acum 3,85 mlrd. ani. Ei bine, de atunci şi până astăzi temperatura medie globală la suprafaţa Pământului nu a depăşit nici odată limitele coridorului de +5 °C – +50 °C. Ce mecanisme sau puteri divine au menţinut tot timpul această stabilitate extrem de fragilă şi nu au permis trecerea planetei Pământ la una din cele două situaţii stabile fireşti dar lipsite de viaţă: +400 °C (ca pe Venus) sau - 100 °C (ca pe Marte)?

Savanţii ruşi au găsit un singur răspuns: însăşi VIAŢA apărută pe Pământ, cu sistemele sale biotice complexe este acel mecanism de stabilizare care menţine parametrii acceptabili pentru perpetuarea Vieţii biologice pe Pământ. Efectele activităţii ecosistemelor naturale ale biosferei Pământului sunt comparabile cu crearea unei adâncituri în vârful piramidei în care sfera instalată acolo capătă un grad sporit de stabilitate la perturbările externe şi interne (ciocnirile cu asteroizii, erupţiile vulcanice, etc).